Kofola: Meziročně téměř dvojnásobný zisk EBITDA v 1Q a mírné zvýšení výhledu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Kofola ČeskoSlovensko včera po zavření trhu oznámila tržby za 1. čtvrtletí roku ve výši 1,712 mld. Kč (+13,7 % r/r), což bylo v souladu s dřívější indikací a tím i odhady trhu. Růst tržeb pramenil z lednového zdražení nápojů o 20 %, zčásti kompenzovaného poklesem prodaných objemů. Kofole se však meziročně téměř zdvojnásobil upr. zisk EBITDA, který dosáhl 218,2 mil. Kč (+95,2 % r/r) a překonal náš odhad 188,5 mil. Kč a odhad trhu 175 mil. Kromě vyšších tržeb ke skoku pomohly výrazně nižší ceny energií, výměna sladidel ve prospěch levnějších alternativ a také meziročně stagnující marketingové a administrativní náklady. EBITDA marže meziročně vzrostla o 5,3 proc. b. na 12,7 %, přičemž se zvýšila ve všech segmentech prodejů. Růst provozního zisku a také zmenšení ztráty na finanční úrovni díky přecenění eurového dluhu celkově vedly k překlopení čistého zisku z loňské ztráty -103,3 mil. Kč do plusu 35,1 mil. Kč.

Společnost v přiložené prezentaci uvedla, že v dubnu tržby přidaly +4 % r/r a v květnu +1 %, přičemž pokračoval trend poklesu prodaných objemů hlavně u vod a sirupů. Relativně malý nárůst je také způsoben poměrně vysokou srovnávací základnou z loňského 2Q. Přes tento pomalý růst tržeb na začátku hlavní sezóny management díky dobrému prvnímu kvartálu mírně zlepšil výhled na zisk EBITDA, když zúžil rozpětí z 1,10 – 1,25 mld. Kč na 1,15 – 1,25 mld. Podotýkáme, že první kvartál roku je hospodářsky nejméně významný, a proto jeho dobrý výsledek nemusí garantovat pozitivní trend pro celý rok. Zlepšení na úrovni ziskovosti však naznačuje možné pokračování do dalších kvartálů, a oznámené výsledky a výhled proto hodnotíme pozitivně. Očekáváme potenciálně pozitivní reakci trhu. Společnost pořádá konf. hovor dnes v 10:00 SEČ.

 

mil. Kč1Q23r/r1Q22oček. 1Q23 J&Toček. 1Q23 Trh
Tržby1712,413,7%1505,91701,71704,0
EBITDA218,295,2%111,8188,5175,0
  EBITDA marže12,7%+5,3 pr.b.7,4%11,1%10,3%
Provozní zisk84,3n.m.-35,444,231,0
Čistý zisk po minoritách35,1n.m.-103,322,31,0

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; měřítka zisku upravena o jednorázové položky

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.