Footshop: Akcionáři Wood SPAC schválili fúzi, dokončena bude do června

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Akcionáři speciální investiční společnosti Wood SPAC One na valné hromadě schválili navrženou fúzi se společností Footshop. Pro fúzi se vyslovilo 78,2 % hlasů a podle informací E15 půjde o první případ ve střední či východní Evropě, kdy firma vstoupí na burzu prostřednictvím sloučení se společností typu SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Wood SPAC One získal původně od investorů 540 mil. Kč, ale vzhledem k tomu, že ne všichni akcionáři hlasovali pro uvedenou fúzi, ke koupi podílu je připraveno cca 445 mil. Kč. Za tuto sumu by investoři Wood SPAC One měli ve Footshopu nabýt cca 45% podíl. Footshop je online prodejcem bot, který byl založen v Praze v r. 2012 slovenských podnikatelem Peterem Hajdučkem. Firma loni dosáhla tržeb přes 1 mld. Kč a zisku EBITDA cca 20 mil. korun. Přes 70 % tržeb generuje mimo Česko. Fúze by měla být dokončena do konce června a následně by se akcie Footshopu měly začít obchodovat na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.