Moneta: Informace z konferenčního hovoru

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta v pátek pořádala konferenční hovor k výsledkům za 4Q 2023, kde mimo jiné zaznělo:

  • Podle kalkulací banky má případné snížení tržních úrokových sazeb o 100 b.b. pozitivní dopad na čisté úrokové výnosy ve výši 400 mil. Kč ročně. Tato kalkulace bere v potaz jak dopad na straně výnosů, tak dopad na straně nákladů na financování.
  • Čistá tvorba opravných položek byla v minulém roce 140 mil. Kč v retailovém segmentu a 160 mil. Kč v korporátním. Téměř polovina rizikových nákladů v korporátním segmentu se pak vztahovala k jednomu případu. Celkový prodej nesplácených úvěrů dosáhl za minulý rok 1,2 mld. Kč a banka z toho zaznamenala zisk před zdaněním 307 mil. Kč.
  • Moneta ve svém obchodním plánu počítá ve střednědobém výhledu s 90% dividendovým výplatním poměrem vzhledem k přebytku kapitálu ve výši 4,25 mld. Kč. Pokud management uvidí více příležitostí k růstu, může tento poměr upravit.
  • V první polovině tohoto roku by čisté úrokové výnosy měly být relativně stabilní, v druhé polovině roku by pak měl být již patrný růst.
  • Odvody do regulatorních fondů by letos měly být nižší o 70 mil. Kč vzhledem k mimořádným nákladům spojeným s pádem Sberbank v minulém roce a naplnění fondu pro řešení krize, kde tak již budou nižší odvody.

Z našeho pohledu konferenční hovor nepřinesl žádné výraznější informace, které by nezazněly již v rámci prezentace výsledků.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.