PFNonwovens: ČNB schválila vytěsnění za 719,50 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost PFNonwovens dnes oznámila, že dle informace od většinového akcionáře PFN Holding schválila Česká národní banka 22. 10. zdůvodnění navrhované výše protiplnění minoritním akcionářům v souvislosti s navrhovaným vytěsněním ve výši 719,50 Kč. PFN Holding požádal ČNB o schválení 9. 9. 2020. Podotýkáme, že cena je výrazně pod dřívější nabídkou na vytěsnění ve výši 1010 Kč/akcie a i pod poslední tržní cenou 782 Kč/akcie.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.