Makro: Inflace v září po 13 letech na dosah 5 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Inflace v září opět razantně zrychlila na 4,9 % r/r (4,1 % v srpnu; oček. 4,6 %) a je nejvyšší od října 2008. Za zvýšením míry inflace stál nárůst cen za září o 0,2 % m/m, což i přes negativní sezónnost je první m/m nárůst indexu od roku 1997. Nárůst byl opět plošný. Pro celkovou inflaci měly důležitý vliv vyšší ceny bydlení (1,2 % m/m) a následně zrychlil i meziroční růst cen bydlení (4,7 % r/r vs. 3,5 % r/r v srpnu). Ceny bydlení sice měly v září největší podíl na celkové inflaci (příspěvek 1,2 procentního bodu), ale inflace i bez tohoto vlivu je zvýšená (3,7 %) a dál silně akceleruje u dalších položek. Například rostou ceny v dopravě, kde zdražují jak pohonné hmoty (0,4 % m/m), tak automobily (1,3 % m/m). Ceny pohonných hmot rostly již 10. měsíc v řadě a jsou nejvýše od prosince 2014.

V české ekonomice se rozjela řada inflačních tlaků a na konci roku se může inflace dostat k úrovni 6 procent. Hlavním faktorem už nejsou jen zahraniční vstupy, ale i domácí vývoj. V září ceny služeb byly meziroční vyšší o 5,7 % r/r. Navíc celkovou inflaci na přelomu roku začne zvyšovat poslední růst cen energií (plyn, elektřina, teplo). Očekáváme, že průměrná inflace letos dosáhne 3,7 % (3,2 % v roce 2020) a průměrná inflace za příští rok bude nad 4 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.