5 tipů jak ochránit majetek pro případ smrti

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce5 tipů jak ochránit majetek pro případ smrti

Neexistující závěť, zapomenutý digitální majetek, spory při spoluvlastnictví nemovitosti, spory mezi akcionáři či společníky nebo výluky z pojistného – to jsou jen příklady nepříjemných situací, se kterými se dříve nebo později setká každý z nás. Přitom jim lze snadno předcházet.

Nemovitost má mít jen jednoho vlastníka

I když se spoluvlastnictví zpočátku nemusí jevit jako problémové, poměrně často začne po určité době docházet mezi spoluvlastníky k názorovým střetům. Ty se v případě nemovitostí zpravidla týkají způsobu jejího užívání a péče o ni, nutných či naopak zbytečných investic. To pak často poškodí i mezilidské vztahy uvnitř celé rodiny – zejména v případě, kdy spoluvlastnictví vznikne dědictvím. „Doporučujeme tedy ještě před smrtí vyřešit závětí, kdo má být výlučný vlastník té které konkrétní nemovitosti a jak vypořádat zbývající dědice,“ doporučuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Bez manželství není dědictví

Při dědění bez závěti podle zákonné posloupnosti hrozí riziko především nesezdaným párům. Na partnera se totiž v takovém případě dostane, jen když zůstavitel neměl děti a zároveň se splní podmínka soužití ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku před zůstavitelovou smrtí.

Pokud spolu mají nesezdaní partneři potomky, pak partner nebude mít šanci dědit jinak než ze závěti, když se jeho děti dědictví předem zřeknou nebo jej po smrti zůstavitele odmítnou. Jinak budou jedinými zákonnými dědici jen a pouze děti zůstavitele – bez ohledu na to, jak dlouho spolu partneři žili. „Pokud má tedy váš partner po vás cokoliv dědit, je vhodné o tom pořídit závěť,“ konstatuje Pavel Strnad.

J&T Family Office se primárně zaměřuje na multigenerační správu majetku, jeho zachování a distribuci, zohledňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a proniká až do úplných drobností každodenního fungování rodiny. Zahrnuje jak investice, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba facility a property management.

Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude jeho pozůstalost rozdělena podle zákona, a to znamená i vyšší riziko sporů mezi dědici. „Často kvůli sporům dochází ke snížení hodnoty majetku (podílu ve společnostech, nemovitostí apod.) a k ohrožení majetkové situace pozůstalých osob – partnera, dětí, rodičů nebo sourozenců a zpravidla vždy k narušení jejich vzájemných vztahů,“ říká advokát.

Zemřít bez závěti by měl být trestný čin

Navíc hrozí, že bez závěti se ani nemusí přijít na některý majetek – typicky neregistrovaný movitý majetek (různé sbírky) a nový fenomén tzv. digitální majetek (účty na portálech sázkových kanceláří s penězi či směnitelnými hodnotami, účty s kryptoměnami, účty na sociálních sítích, účty a pozice v multi-level marketingových společnostech, účty u Amazon, Alza, PayPal apod.).

„Ještě za života si proto udělejte evidenci svého movitého a digitálního majetku a nezapomeňte jej řádně ošetřit v závěti. Důležitost a rozsah digitálního dědictví v blízké budoucnosti jen poroste,“ uvádí Strnad.

Bez předmanželské smlouvy je ve hře polovina majetku

Společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Při jeho vypořádání pak zásadně platí, že manželé mají na jmění stejný podíl. „Předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy nebo naopak závazky. Dalším dobrým důvodem je případ, kdy jeden ze snoubenců podniká, protože s tím jsou spojena určitá rizika, která by pak mohla negativně dopadnout na druhého manžela, a tak i celou rodinu,“ vysvětluje Strnad.

Rizika lze pojistit

Většinu rizik lze pojistit. Každá pojišťovna však má různá omezení a výluky z pojištění. S nadsázkou se říká, že pojišťovna vás ochrání před vším kromě výluk. „Doporučujeme proto vždy zkontrolovat konkrétní pojistné podmínky, zda a jaké výluky a omezení stanoví. Proti situacím, které jsou takto zahrnuty mezi výlukami a omezeními, je vhodné svoji rodinu účinně ochránit jinak,“ uvádí advokát.

Stačí vlastnit nemovitost nebo mít podnikajícího partnera a už může být rodina v majetkovém ohrožení. Produkt právní ochrany majetku je určen právě všem, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke své rodině a vyvarovat se rizikům v podnikání, možným podvodům nebo následkům fatálních událostí.

Pavel Strnad – partner advokátní kanceláře Polverini Strnad, který se zaměřuje na nemovitostní právo, insolvenční právo, právní ochranu majetku, family office a farmaceutické právo.

Více o právní ochraně majetku najdete na www.pravniochranamajetku.eu.

Právní Ochrana Majetku – P.O.M. s.r.o.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.