Zabezpečení na stáří, koupě bytu i inflace. To jsou hlavní důvody investic Čechů

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceZabezpečení na stáří, koupě bytu i inflace. To jsou hlavní důvody investic Čechů
#Dluhopisy#Cíle#Trendy

Strach z inflace nutí lidi přemýšlet o aktivním přístupu ke svému jmění. Stále více tak uvažují o investicích, které jsou hlavním nástrojem, jak inflaci čelit. Jaké jsou hlavní důvody, které Čechy přesvědčily k investování?

Dvouciferná inflace dva roky po sobě výrazně znehodnotila jmění Čechů. I proto je důležité riziko inflace co nejvíc snižovat a investovat. Není proto překvapením, že právě inflace patří k hlavním důvodům, které tuzemské investory vedou k ukládání majetku do nejrůznějších nástrojů, zejména akcií či dluhopisů. Dalšími důvody pak jsou zabezpečení na stáří nebo touha pořídit si v budoucnu nemovitost, vyplývá to z exkluzivního průzkumu o investiční gramotnosti Čechů, který iniciovala J&T Banka.

„Za nejčastější důvod proč investovat Češi označují touhu zajistit se na stáří. Konkrétně tuto odpověď uvedla celá čtvrtina dotázaných. Ale zdaleka to není jediný investiční motiv. Druhým důležitým důvodem je snaha zhodnotit majetek, následuje zajištění budoucnosti a touha v budoucnu koupit nemovitost,“ uvedl hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. „Jedná se o životní situace, které u většiny lidí lze očekávat. Výhodou je, že celá řada z nich má zcela jasné časové ukotvení a můžeme se na ně připravovat dlouhodobými investicemi,“ dodal Sklenář.


Dlouhodobý horizont

K těmto životním situacím vedle stáří patří zejména zabezpečení potomků a například jejich studium. I na to se lze připravit dopředu dlouhodobými investicemi, jejichž výhodou je zejména čas. Ten totiž pracuje vždy pro investora, protože může využít výhod složeného úročení.

Na trhu již existuje celá řada dlouhodobých investičních produktů. Jsou mezi nimi například fondy J&T Banka Life, které mají investiční horizont 5, 10 či 15 let.

„Fondy J&T Life odpovídají potřebám investování v různých životních situacích jako je financování školy pro děti, spoření na penzi, popř. dosahování dalších dlouhodobých finančních cílů. Nabízejí našemu klientovi možnost diverzifikovat své portfolio prostřednictvím nejúspěšnějších fondů J&T, jako jsou J&T Money, J&T Bond a J&T Dividend. Náklady na správu portfolia na úrovni fondů LIFE se v JTIS nezdvojují, takže investor nese pouze manažerský poplatek podkladových fondů a dostává tak službu sestavení portfolia jen s minimálními správními náklady,“ připomíná portfolio manažerka Gladiola Štursová. „Tyto fondy jsou určeny investorům, kteří chtějí své úspory strukturovat podobně jako naše ekonomická elita. Jsou vhodné pro pravidelné i jednorázové investice. Každý z fondů má jedinečnou strategii a investor si může najít to, co nejlépe vyhovuje jeho investičním cílům,“ dodala Štursová.


Akcie a dluhopisy

Lze se při dlouhodobém investování vyvarovat negativním dopadům poklesů finančních trhů? Zde opět platí, že čas hraje pro investora. Čím je delší investiční horizont, tím vyšší je pravděpodobnost, že investice dosáhnou pozitivního zhodnocení. Na základě dat za posledních 20 let je při investičním horizontu měsíc nebo rok pravděpodobnost ztráty přibližně 20-30 %. V případě, že investor nechá své peníze pracovat 10 let a více, je pozitivní výnos téměř jistý.

Podle Martina Kujala a Michala Semotana z J&T Investiční společnosti jsou pak ideální vyvážená aktivně spravovaná portfolia, v nichž je mix dluhopisů a akcií. Takové portfolio totiž umí lépe čelit momentálním výkyvům na akciových či dluhopisových trzích a kontinuálně roste.


Více o tom, jak dosáhnout svého investičního cíle si můžete poslechnout zde


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.