ČNB: Zápis naznačil, že sazby rychle dolů nepůjdou

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady ČNB (21. června), kdy úrokové sazby (7,00 %) zůstaly beze změny, hlasování bylo (5:2), předchozí hlasování v květnu bylo těsné (4:3). V červnu ruku pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů zvedli Kubelková a Holub. Pro stabilitu sazeb hlasovali guvernér Michl, viceguvernéři Zamrazilová a Frait, člen rady Kubíček a také Procházka, který předtím v květnu hlasoval pro zvýšení sazeb. Celkově vyznění zápisu naznačilo, že šance na zvýšení sazeb spíše poklesly, naopak to zvyšuje šance, že úrokové sazby zůstanou zvýšené v delším období. Členové bankovní rady vzhledem k vývoji inflace a pro-inflačních rizik odmítají diskuze o snižování sazeb a za největší riziko považují předčasné snížení sazeb, které by se muselo v budoucnu kompenzovat. Za rizikový faktor bankovní rada považuje rozpočtovou politiku vlády a vývoj trhu práce včetně mezd. Část bankovní rady (Kubelková, Holub) považuje růst mezd za rizikový, na což by měla ČNB reagovat. Zbytek bankovní rady situaci hodnotí tak, že kritická mez překročena není a riziko se spíše snižuje. Na druhou stranu, podle Procházky přetrvávající napětí na trhu práce vylučuje úvahy o snižování úrokových sazeb.

Domníváme se, že když bankovní rada ČNB úrokové sazby nezvýšila v 2Q (květen, červen), tak šance na zvýšení sazeb na dalším zasedání (srpen, září) klesly na minimum. Naopak sazby na zvýšené úrovni (7,00%) velmi pravděpodobně zůstanou celý letošní rok a úvahy o snižování sazeb se odsouvají spíše až na příští rok.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.