ČEZ: Mzdy ve společnosti ČEZ a.s. stoupnou příští rok o 10 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Odbory ČEZ a.s. se s vedením společnosti dohodly na růstu mezd pro příští rok o 10 %. Samotná ČEZ a.s. má přibližně 5500 zaměstnanců (celá skupina ČEZ cca 28 tisíc), odbory ostatních dceřiných společností skupiny vyjednávají o mzdách samostatně. Takovýto nárůst mezd není vzhledem k vysoké inflaci překvapením.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.