PMČR: BAT uvede v květnu na trh e-cigaretu Vype

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Společnost British American Tobacco (BAT) by měla do května uvést na český trh svou e-cigaretu Vype. Jedná se o další potenciálně konkurenční produkt klasickým cigaretám vedle současného zahřívaného produktu glo, který je rovněž od BAT. Neočekáváme, že by zavedení zmíněného produktu mohlo výrazně nahrazovat zahřívané produkty včetně zmíněného glo či IQOS od PMČR. Nicméně jistou konkurenci vůči klasickým cigaretám to představovat může.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.