Moneta plánuje ve střednědobém horizontu 8% růst úvěrů i vkladů

1-minutové čtení
J&T specialistaGenerální ředitel Monety Tomáš Spurný v rozhovoru pro média řekl, že ve střednědobém horizontu, po dokončení plánované akvizice Air Bank a Home Creditu v ČR a SR, by objem úvěrů i vkladů měl dosáhnout růstu 8 % ročně, o něco více než růst celého trhu. Spurný dále řekl, že do roku 2020 by banka chtěla dosáhnout 5% podílu na trhu hypoték. Plánovaná akvizice by pak neměla ohrozit předchozí slib vyplatit z hospodaření let 2017 - 2020 kumulovanou dividendu minimálně 11,5 mld. Kč. Veškeré tyto informace jsou v souladu s již dříve prezentovanými plány.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.