Makro: Zahraniční obchod skončil s rekordním přebytkem 33 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v říjnu skončila v přebytku 33,4 mld. korun (9 mld. v říjnu 2019). Jde o nejvyšší přebytek za říjen v historii a je téměř dvojnásobný, než se očekávalo (18 mld.). Nárůst vývozů (+6 % r/r) odrážel vývoj v průmyslu, přitom dovozy (-2 % r/r) pokračovaly v poklesu, když odráží slabost domácí poptávky. Jednou ze zásadních položek byl nárůst vývozu aut (+10 % r/r). Za celý rok přebytek zahraničního obchodu směřuje nečekaně na rekordní úroveň 155 mld. korun (cca 2,6 % HDP), a to hlavně díky vývoji v druhé polovině roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.