Makro: Míra nezaměstnanosti v květnu klesla na 3,6 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Míra nezaměstnanosti v květnu podle očekávání klesla o 1 desetinu na 3,6 % (3,5 % v květnu 2023). Za poklesem registrované míry nezaměstnanosti poslední měsíce stojí čistě sezónní faktory, trendově se míra nezaměstnanosti poslední rok nemění. Ovšem pod povrchem se objevují náznaky mírného ochlazování trhu práce, postupně klesá počet volných míst, který na konci května klesl na nejnižší úroveň za posledních 6 let.

Další pokles míry nezaměstnanosti by se měl již zastavit. Očekáváme, že průměrná míra nezaměstnanosti letos za celý rok dosáhne 3,8 % (3,6 % v 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.