PMČR: Ministerstvo financí navrhuje další zvýšení daní na tabákové produkty

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
V návaznosti na nedávné vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury ministerstvo financí představilo svůj návrh na úpravu zdanění na tabákové produkty od příštího roku. Návrh počítá se zvýšením spotřební daně u všech tabákových produktů o 10 % v roce 2024 a pak o 5 % p.a. v dalších třech letech. Zmíněné sazby tedy odpovídají dřívějším spekulacím o rozpětí 5-10 % na následující čtyřleté období. Navržené zvýšení spotřební daně je sice nepříznivým faktorem, který negativně dopadne na poptávku, resp. zvýšení cen konečných produktů, ale výši hodnotíme jako přijatelnou nebo spíše dopovídající předchozí dynamice. Současně se výrobcům cigaret pravidelně daří přenášet zvýšení daní na spotřebitele.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.