Makro: Spotřeba ve 4Q táhla růst HDP, export výrazně zabrzdil

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. České HDP se ve 4Q vůči předchozímu čtvrtletí zvedlo o 0,3 % q/q (0,4 % ve 3Q) a tempo meziročního růstu zvolnilo na 1,8 % r/r (2,4 % ve 3Q). Ekonomický růst ve 4Q táhla hlavně spotřeba (domácnosti, vláda) a překvapivě i investice. Naopak výraznou brzdou byl zahraniční obchod.

Význam domácí spotřebitelské poptávky pro HDP ve 4Q relativně vzrostl kvůli poklesu zahraniční poptávky. Navíc se výdaje domácností vrátily k předchozí dynamice (+1,0 % q/q; 3,2 % r/r) a rostly ve všech složkách. Vzhledem k poklesu průmyslu byl překvapením nárůst fixních investic (3,6 % q/q; 3,6 % r/r), kde rostly hlavně investice do budov a bydlení. Pozitivní vývoj investic doplnil mohutný nárůst zásob (příspěvek k HDP 1,2 p.b.). Zpomalení globální ekonomiky se odrazilo v poklesu exportu zboží (-2,2 % r/r) a i přes mírný pokles importu (-0,8 % r/r) byl celkový příspěvek zahraničního obchodu k HDP výrazně negativní (-1,9 p.b.). Jde o nejhorší příspěvek čistého exportu k HDP od léta 2009.

Za celý rok 2019 růst HDP dosáhl 2,4 % (2,8 % v 2018). Pro letošní rok očekáváme růst HDP kolem  1,5 %. Růst by ve struktuře měla táhnout hlavně domácí poptávka. Naopak na straně zahraniční poptávky narostla řada rizik, včetně dopadu koronaviru. Po únorovém zvýšení sazeb je ČNB ve velmi složité pozici, ale nadále čekáme, že ČNB bude držet sazby beze změny (2,25 %) a vyčkávat na další vývoj.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.