Rekordní růsty cen výrobců

1-minutové čtení
J&T specialistaCeny průmyslových výrobců (index PPI) v listopadu v průměru vzrostly o 1,2 % m/m a meziročně byly vyšší o 13,5 % r/r (11,6 % v říjnu). Jde o nejvyšší nárůst cen výrobců v historii (od roku 1992). Ceny průmyslových výrobců rostou meziměsíčně nepřetržitě 12 měsíců v řadě. V meziročním srovnání jsou výrazně vyšší ceny kovů (26 % r/r), chemických látek (55 % r/r) a energií (21 % r/r). Vedle průmyslu zrychlil růst cen stavebních prací (7,9 % r/r) a stavebních materiálů (17,1 % r/r). Dále pokračoval výrazný růst cen zemědělské produkce (14,6 % r/r vs. 14,1 % v říjnu). Celkově data potvrzují, že inflační tlaky v ekonomice stále rostou a jsou velmi plošné. Navíc se na přelomu roku projeví předchozí prudký růst cen energií (plyn, elektřina, uhlí).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.