Colt CZ: Informace k emisi nových akcií za účelem akvizice Sellier & Bellot

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ včera informovala akcionáře o návrhu na zvýšení základního kapitálu za účelem akvizice výrobce munice Sellier & Bellot. Již v prosinci Colt uvedl, že firmu koupí kombinací hotovosti (350 mil. USD, tj. 8,1 mld. Kč) a nových akcií, přičemž současný majitel Sellier & Bellot, společnost CBC Europe, získá podíl cca 27 – 28 % v Coltu. Přesné číslo se bude odvíjet od hospodářských výsledků obou společností za r. 2023. Nyní Colt navrhl valné hromadě zvýšení základního kapitálu o max. 15 mil. nových akcií (současný počet je cca 34,5 mil.), které budou použity výhradně jako platba společnosti CBC Europe. Transakční cena, za níž může CBC Europe nabýt akcie Coltu, může být nejméně 200 Kč a nejvýše 950 Kč za akcii. Tyto parametry ponechávají široký interval pro akciovou složku platby vůči CBC Europe. Odhadujeme, že Colt CZ vydá cca 13 mil. nových akcií, což implikuje následný podíl CBC Europe v Colt CZ cca 27,3 %. Majoritní akcionář Česká zbrojovka Partners SE by pak měl cca 55,1 % ve společnosti. Distanční valná hromada končí 26. 2., přičemž rozhodným dnem k účasti byl 30. 1. Očekáváme, že návrh na emisi nových akcií bude schválen vzhledem k přítomnosti majoritního akcionáře. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.