Gen Digital: Vlček vnímá dluh jako zátěž pro akcii, čeká dvouciferný růst zisku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Ondřej Vlček, prezident Gen Digital a dříve generální ředitel Avastu, uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že vnímá dluh společnosti a vyplývající úrokové náklady jako hlavní zátěž pro cenu akcie. Gen Digital (dříve NortonLifeLock) má po akvizici Avastu zvýšené zadlužení čistý dluh / EBITDA ve výši 3,8, přičemž cílem firmy je dostat zadlužení pod úroveň 3. Současné úrokové náklady činí podle Vlčka na roční bázi 425 mil. USD, čímž svojí velikostí odpovídají zisku EBITDA, kterým Avast přispěl do společné firmy. Doplňujeme, že úrokové náklady prudce vzrostly po zvýšení sazeb v USA a v době dohody o akvizici Avastu Nortonem v r. 2021 se s jejich současnou výší nepočítalo. Podle Vlčka je tak hlavním cílem firmy snížení dluhu, od čehož čeká větší přízeň investorů. Negativní vliv na akcii má podle Vlčka také obava trhu z makroekonomického vývoje v USA. Prezident Gen Digital očekává v tříletém horizontu průměrné roční tempo růstu tržeb okolo 5 % a zisku na akcii 12–15 %. To odpovídá očekávání trhu podle agentury Bloomberg. Informace proto hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.