Primoco, Gevorkyan: Zařazení do indexu PX dnes k závěru obchodování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Index PX pražské burzy bude podle nedávného oznámení převážen k pondělí 18. 3. 2024. To znamená, že investoři sledující index budou převažovat akcie dnes ke konci obchodování. Nově budou do indexu zařazeny společnosti Primoco a Gevorkyan. Váhy, které vycházejí z tržní kapitalizace a podílu free floatu na celkovém počtu akcií, budou činit 0,5 % pro Primoco a 0,7 % pro Gevorkyan. Jejich váhy budou srovnatelné např. s Photon Energy (0,5 %) nebo Kofolou (0,9 %), které již v indexu jsou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.