Makro: Státní rozpočet na konci února v deficitu rekordních 120 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci února v rekordním deficitu 120 mld. korun (-45 mld. v únoru 2022). Na jedné straně pokračoval rychlý růst daňových příjmů (11 % r/r), ale na výdajové straně došlo k prudkému zvýšení o vysokých 35 % r/r. Vyšší výdaje odrážely jak kompenzace za vysoké ceny energii, tak zvýšení sociální dávek, jako jsou důchody (19 % r/r). Výše deficitu rozpočtu za 2 měsíce (120 mld. korun) ohrožuje plán vlády letos hospodařit s ročním deficitem 300 mld. korun. Ministr financí Stanjura v reakci na výsledky rozpočtu oznámil, že v průběhu jara představí konsolidační balíček ve výši alespoň 70 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.