EPH: Slovenský parlament odhlasoval speciální daň na přepravu plynu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Poslanecká sněmovna na Slovensku odhlasovala návrh zákona, podle kterého by přepravci plynu měli platit speciální daň v závislosti na délce provozovaných plynovodů. Vláda očekává, že na dani vybere přibližně 100 mil. EUR ročně. Provozovatelem plynovodů na Slovensku je společnost Eustream, ve které má 51% podíl stát a 49 % drží EP Infrastructure (EPIF). Návrh prošel navzdory kritice ze strany odborníků i ministerstva hospodářství. Eustream odhaduje, že tato daň sníží očekávaný zisk přibližně o polovinu, zároveň argumentuje, že je v rozporu s ústavou a principy spravedlivého a proporcionálního zdanění. Za první polovinu roku dosáhl EPIF ze segmentu přepravy plynu očištěný provozní zisk EBITDA ve výši 216 mil. EUR, což na konsolidované bázi představovalo přibližně 33 % výsledku EP Infrastructure. Případné přijetí zákona by bylo pro společnost výrazně negativní, nicméně by neznamenalo riziko pro finanční stabilitu skupiny EPH. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.