Pale Fire Financing sází na e-commerce a technologie. Nyní vydává dluhopisy

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakcePale Fire Financing sází na e-commerce a technologie. Nyní vydává dluhopisy

Meziroční růst maloobchodních tržeb realizovaných prostřednictvím internetu dosáhl v České republice 28 %, a to i přesto, že celkové maloobchodní tržby klesly v roce 2020 o 1 %. Oblast e-commerce je tak pro investory jednoznačně zajímavá stejně jako perspektivní technologické tituly. Pale Fire Capital SE právě do těchto sektorů již několik let investuje a nyní se rozhodl prostřednictvím společnosti Pale Fire Financing vydat pětileté dluhopisy, které umožní participaci na úspěchu i drobnějším investorům.


SkupinuPale Fire Capital SE založili v roce 2015 čtyři odborníci, kteří si dali za cíl vystavět největší středoevropskou technologickou a e-commerce private equity skupinu. Dušan Šenkypl se specializuje na nastavení efektivních organizačních struktur, obchodní týmy a vývoj produktu, Jan Barta se věnuje vyhledávání a analýze investičních příležitostí, David Holý tvoří marketingové strategie portfoliových společností a doménou Petra Krajíčka jsou především účetní a daňové aspekty a veškerá administrativa firem a transakcí.

Přes deset let společně budovali NetBrokers Holding, jedničku na online trhu porovnávacích platforem, která zahrnovala značky jako ePojisteni.cz, Superpoistenie.sk nebo Tarifomat. V roce 2018 se rozhodli úspěšný NetBrokers Holding se 350 weby strukturovanými do šesti business linií prodat a soustředit se jen na skupinu Pale Fire Capital SE, do níž vložili vlastní, permanentní kapitál v objemu přesahujícím miliardu korun. Aktuálně je skupina financována jen vlastními prostředky akcionářů bez cizích zdrojů s výjimkou úvěru ve výši 29 milionů Kč.

Aktuálně má skupina zainvestováno ve více než dvou desítkách společností z oblasti e-commerce a technologií, u nichž vyhodnocuje profil founderů, majitelů a shodu na strategii. Ve firmách má zájem jen o významné až většinové podíly, aby byla schopna ovlivňovat směřování firmy. Zároveň daná firma musí nabízet své produkty na velkém lokálním trhu nebo mít ambici expandovat na trh mezinárodní. Na oplátku skupina těmto společnostem poskytuje strategickou a marketingovou podporu či finanční balíček zahrnující pomoc při reportech, účetnictví a nastavení vnitřních procesů.

Mezi významné firmy v portfoliu skupiny patří evropský leader ve vyhledávání nábytku a dekorací s působností v devíti evropských zemích FAVI, jehož výnosy rostly mezi roky 2018 a 2020 průměrným ročním tempem 48 %, aukční portál Aukro, jenž měl během roku 2020 v průměru 123 000 aktivních uživatelů měsíčně a jehož výnosy rostly mezi roky 2018 a 2020 průměrným ročním tempem 22 %, či technologická společnost Semantic Vision, zaměřující se na inteligentní software pro analýzu obsahu zpráv.

E-commerce přitom byla jednou z mála oblastí, kterých se pandemie covidu-19 nejen nedotkla, ale dokonce pomohla k jejímu růstu. Odborníci očekávají, že příklon k e-commerce a související změna spotřebitelského chování bude trvalá.

Dluhopisy s výnosem 5,75 % p. a.

V říjnu skupina uvádí na trh prostřednictvím společnosti Pale Fire Financing v roli emitenta pětileté zajištěné dluhopisy s výnosem 5,75 % ročně v objemu 500 milionů Kč a možností navýšení až na 750 milionů Kč. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 Kč a k vyplácení kuponu bude docházet pololetně. Manažerem emise je J&T Banka. Získané finanční prostředky skupina použije na další investice.

Pale Fire Capital SE je ručitelem emise. Dluhopisy jsou tedy zajištěny zástavou 100% podílů v ručiteli, přičemž podle aktuální valuace hodnota podílu skupiny jen ve společnostech Aukro, Favi a UpTime Robot činí 2,5 miliardy Kč.

Kde hledat ochranu před inflací

V srpnu dosáhla meziroční inflace 4,1 %, což znamenalo 13leté maximum. Pokud tedy chtějí investoři ochránit své portfolio, investice do akcií, protiinflačních dluhopisů, realit a realitních fondů nebo do jiných komodit mohou být cestou. A nové dluhopisy s názvem PALE F. F. 5,75/26 jsou také zajímavou investiční příležitostí.

Foto: Zakládající členové společnosti Dušan Šenkypl, David Holý, Jan Barta a Petr Krajíček.

J&T Banka přijímá pokyny k nákupu dluhopisu za emisní cenu 100 % bez alikvotního úrokového výnosu do 4. října (16:00 hodin). Pokud dojde v období pro podávání objednávek k situaci, že se poptávka bude blížit upisovanému objemu, může banka přijímání objednávek ukončit ještě před tímto datem. Po datu emise, tj. po 12. říjnu, budou dluhopisy zalistovány na Burze cenných papírů Praha, kde je budou moci investoři nakoupit za tržní cenu již s příslušným alikvotním úrokovým výnosem.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.