Rustonka: Emitent dnes předčasně splatí certifikáty

1-minutové čtení
J&T specialistaCertifikáty Rustonka 0,00/2021 budou dnes předčasně splaceny těm držitelům, kteří je vlastnili k rozhodnému dni 14. 8. 2019. Připomínáme, že společnost Gramexo, která je emitentem certifikátů, v červnu oznámila, že v souladu s prospektem učinila certifikáty předčasně splatnými k 13. 9. 2019. Emitent splatí diskontovanou hodnotu certifikátu, která činí 27 081,90 Kč (nominální hodnota je 30 000 Kč a vydány byly 13. 9. 2016 za 23 227,8 Kč). Jak jsme již dříve uvedli, společnost Gramexo prodala dceřinou společnost Rustonka Development, vlastnící kancelářské budovy na Praze 8, investorům Hana Alternative Asset Management a White Star Real Estate. Prodej proběhl přes českou společnost IDX Czech, s.r.o. Prodej aktiv dle prospektu umožňuje emitentovi certifikáty předčasně splatit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.