Primoco: 1Q bez zakázek, ale vysoké očekávání na letošní tržby

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV v prezentaci k 1Q24 uvedl, že v prvním kvartále neprodal žádný bezpilotní letoun, a tržby tak činily pouze 0,55 mil. Kč. To je prudký pokles z 87,8 mil. Kč loni v 1Q, kdy firma dodala 5 letadel. V důsledku velmi nízkých tržeb byl zisk před odpisy EBITDA záporný, a sice -11,6 mil. Kč (vs. +43,9 mil. v 1Q23), a společnost tak vykázala i čistou ztrátu -13,1 mil. Kč (vs. +42,9 mil. v 1Q23). Navzdory ztrátě mělo Primoco na konci 1Q hotovost ve výši 228,6 mil. Kč, především díky vysoce kladnému cash flow za loňský rok. Společnost uvedla, že pokles hospodářských výsledků považuje za dočasný, neboť dokončuje jednání o kontraktech na dodávky desítek nových letounů. Celkově chce za letošní rok prodat 50 až 60 letadel (loni 33), což by mělo přinést tržby 0,9–1,1 mld. Kč. To by znamenalo růst o 50–84 % r/r z loňských 598 mil. Kč tržeb. Pracovat by přitom měla s marží EBITDA 40 % (loni 46 %). Primoco chce letos získat vojenskou certifikaci NATO STANAG 4703, přiblížit se ke stavebnímu povolení na novou výrobní halu v Krašovicích u Písku a rovněž jednat o možné druhé výrobní kapacitě u Taškentu v Uzbekistánu. Složená výrobní kapacita 350 letadel ročně (250 v Krašovicích a 100 v Uzbekistánu) tak představuje střednědobý cíl maximální velikosti výroby.

Absence prodejů letadel letos v 1Q je nepříznivou zprávou, přestože podotýkáme, že „hluché“ kvartály jsou běžné v rozvojové fázi a že se u Primoca objevily i během prudkého růstu posledních dvou let. Výhled na tržby ve výši 0,9–1,1 mld. Kč může naznačovat důvěru managementu v získání významných zakázek, ale vzhledem k nulovým prodejům za 1Q tento cíl považujeme za spíše ambiciózní. Celkově hodnotíme zprávu negativně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.