Karo Leather: Jiří Lupač získal 10 % akcií, firma plánuje přechod na trh Prime

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Karo Leather v tiskovém oznámení uvedla, že 10 % akcií získala společnost Bonaf Finance podnikatele Jiřího Lupače. 500 tis. akcií, které tento podíl reprezentují, mu prodali zakladatelé společnosti Pavel Klvaňa a Jakub Hemerka, kteří tak nyní mají 23 % firmy. Cena prodeje nebyla uvedena, ale firma sdělila, že získané prostředky oba akcionáři vložili do firmy skrze akcionářskou půjčku, aby společnost mohla snížit cizí zdroje a připravit si pracovní kapitál před plánovanou expanzí. Je možné, že firma v budoucnu v souvislosti s přechodem na trh Prime pražské burzy nabídne k úpisu nové akcie, jimiž by akcionářskou půjčku splatila. Vstup na Prime firma plánuje do konce r. 2026. Firma rovněž uvedla, že v r. 2024 plánuje přiblížit se zisku EBITDA 100 mil. Kč a že se současnými kapacitami je schopna v dalších letech vyrůst až na 250 mil. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.