O2 CR: Výsledky za 3Q lepší než očekávání

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
O2 CR dnes (21.11.) zveřejnilo výsledky za 3Q18, které překonaly očekávání. Důvodem pro lepší než očekávaný výsledek jsou mírně lepší tržby a vyšší než očekávaná úspora nákladů. Nás pozitivně překvapil výsledek ze Slovenska, které dosáhlo růstu 9,3 % vs. oček. +5,4 % r/r. Výnosy z mobilních (+1,7 vs. oček. +1,8 % r/r) a fixních (-1,3 vs. oček. -2,4 % r/r) linek dopadly víceméně dle očekávání. Provozní náklady meziročně poklesly na 6,78 mld. Kč (-0,3 %) vs. naše projekce 6,82 mld. Kč (+0,3 % r/r). V rámci nákladů nás nejvíce překvapila položka mobilního hardware (738 vs. oček. 811 mil. Kč), ale celkově jsou odchylky od projekce spíše malé.

To vše znamená lepší než očekávaný provozní zisk EBITDA 2,96 (+9,3 % r/r) vs. oček. 2,8 mld. Kč se silnou marží 30,8 % +2,0 p.b. vs. oček. 29,4 %. Odpisy včetně vlivu IFRS 15 byly o zhruba 115 mil. Kč vyšší, než jsme projektovali (zřejmě i trh), což znamená, že finální čistý zisk 1,4 mld. Kč (-2,7 % r/r) odpovídá očekáváním. Z ostatních zpráv jen zmíníme zvýšení podílu čistého dluhu k EBITDA na 0,84x z 0,4x z pololetních výsledků. Ale zde došlo k výplatě dividendy ve 3Q, což snížilo peněžní prostředky ke konci 3Q.

Celkově hodnotíme zveřejněná čísla jako silná s pozitivním překvapením především na provozním zisku EBITDA. Nicméně očekáváme, že investoři budou přinejmenším krátkodobě spíše vyhlížet převážení indexů MSCI k 30.11., ze kterých O2 CR vypadne. S touto událostí bývají spojeny vysoké objemy i volatilita. Dle našeho názoru svými čísly O2 CR potvrdilo, že fundament zůstává silný a větší propady bychom považovali za zajímavou příležitost přinejmenším vzhledem k očekávanému dividendovému výnosu (oček. 7,5 - 9,1% hrubý div. výnos).

 

IFRS v mil. Kč, neaudit.3Q183Q17r/rOček. J&TTRH
Tržby9 6269 4262,1 %9 5429 542
OPEX6 7796 801-0,3 %6 819-
EBITDA2 9642 7119,3 %2 8032 768
EBITDA marže30,8 %28,8 %2,0 p.b.29,4 %29,2 %
Čistý zisk1 4411 481-2,7 %1 4381 405

Zdroj: O2 CR a J&T Banka

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.