Erste Group: V pondělí ráno zveřejní čísla za 2Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste Group zveřejní v pondělí ráno výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Očekáváme velmi silné čtvrtletí s čistým ziskem na úrovni 785 mil. EUR (+14 % r/r), když hlavním tahounem růstu by měly být nadále především vyšší úrokové výnosy. Růst úvěrového portfolia by měl postupně zpomalovat směrem k celoročnímu výhledu managementu (okolo 5 % r/r). Výnosy z poplatků by měly být meziročně vyšší o 5 %, relativně silný výsledek pak očekáváme i u ostatních provozních výnosů. Provozní náklady projektujeme na úrovni 1 207 mil. EUR, meziročně vyšší o 15 %. Za tímto prudkým růstem je mimořádný zisk ve 2Q 2022 (46 mil. EUR vrácení příspěvku spojeného s koncem rakouských aktivit Sberbank) a růst mezd od dubna tohoto roku. Kvalita úvěrového portfolia by měla být nadále dobrá bez jakéhokoliv náznaku růstu podílu nesplácených úvěrů.

Z pohledu celoročního výhledu vidíme prostor pro zvýšení u úrokových výnosů, kde management očekává přibližně 15% nárůst r/r, zatímco za samotnou první polovinu roku by měl být podle naší projekce růst o 26 %. Také u rizikových nákladů vidíme prostor pro snížení očekávání (doposud max. 25 b.b.). Kromě aktualizace výhledu bude zajímavé sledovat případné informace a načasování týkající se plánovaného spuštění programu odkupu vlastních akcií.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. J&T 2Q232Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 8051 44525%1 799
  Poplatky a provize6306005%635
  Ostatní výnosy16366147%136
Provozní výnosy2 5982 11023%2 580
Provozní náklady-1 207-1 05015%1 220
Provozní zisk1 3911 06031%1 343
  Opravné položky-1885-121%-53
  Ostatní náklady a výnosy-45-96-53%-52
Zisk před zdaněním1 3281 04927%1 238
Čistý zisk78568814%745

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.