PPF údajně podala nejvyšší nabídku za česká aktiva Sberbank

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Podle zdrojů serveru Lidovky.cz se o česká aktiva Sberbank přihlásili 3 zájemci. Nejvyšší nabídku ve výši 52,4 mld. Kč údajně nabídla PPF/Air Bank, další zájemci pak měly být Česká spořitelna a ČSOB, která však poptávala pouze hypoteční portfolio. Podle povinně zveřejňovaných informací měla Sberbank CZ ke konci března aktiva ve výši 70 mld. Kč (Air Bank 149 mld. Kč). Zájem o tyto aktiva mohl být také jedním z důvodů, proč PPF odstoupila od transakce s Monetou a rozhodla se rozvíjet svá aktiva v bankovním sektoru jinou cestou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.