Primoco UAV a UDI CEE se představily na akci J&T Banky

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
V Buddha Baru, naproti budově pražské burzy, se na akci pořádané J&T Bankou ve spolupráci s Burzou cenných papírů Praha včera představily další dvě společnosti, které se do 2. října budou ucházet o stamilionové investice. Developerská společnost UDI CEE plánuje emisí nových akcií získat 250 až 300 milionů korun jako akciový kapitál do nových projektů. Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV usiluje o 180 až 250 milionů korun na rozšíření výroby a výstavbu testovacího letiště.


Firma UDI CEE patří do holdingu UDI Group Radka Menšíka. Tichý, pracovitý stavitel Menšík navázal na základy položené jeho otcem již v roce 1991. Má za sebou řadu projektů v Česku i v zahraničí v hodnotě přes 11 miliard korun. Mezi referenční stavby UDI patří např. pražské obchodní centrum Luka nebo OC Lužiny. „Často stavíme i v zahraničí, protože povolovací řízení bývá mnohem rychlejší a v projektech nemáme vázané peníze tak dlouho,“ doplnil Libor Táborský, finanční ředitel UDI Group a dodal: „Máme nakoupené projekty a v zásobě projekty na dalších 5 let přibližně za 10 miliard korun.“

Holding UDI nabízí prostřednictvím trhu Start pražské burzy investici do své dceřiné společnosti UDI CEE, kam pro začátek plánuje převést dva projekty – stavbu logistického centra v Ostředku na D1 a výstavbu rezidenčního komplexu Kurir v srbském Bělehradě.

Spolumajitel Primoco UAV Ladislav Semetkovský věří, že se mu podaří uspět na rychle rostoucím mezinárodním trhu bezpilotních letadel a jejich služeb. Zkušený podnikatel a nadšený letec založil Primoco UAV jako svůj další velký podnikatelský projekt v roce 2015 poté, co v roce 2007 úspěšně prodal společnost Media Online a rozjel internetové portály cestovního ruchu v Rusku.

Bezpilotní letouny Primoco jsou určeny jak pro civilní využití, tak i pro ozbrojené složky a záchranné sbory. „Naše letadla osazená technikou na přání zákazníka umí fotografovat a monitorovat plochy, hlídat stav liniových staveb, jako např. elektrického vedení nebo produktovodů, zmapovat ve 3D povrchové doly, levněji než vojenské či policejní vrtulníky hlídat pobřeží, nebo sloužit při pátracích misích,“ vypočítával Ladislav Semetkovský. Bezpilotní letadla Primoco slouží svým zákazníkům v Česku, Finsku, Rusku, Iráku či Malajsii.Primoco UAV vyrobilo již 40 letounů a do 5 let plánuje rozšířit výrobu na 250 kusů ročně.

Základní informace o trhu Start a profily jednotlivých uchazečů lze nalézt na specializovaných stránkách pražské burzy www.pxstart.cz . Prezentace společností a schválené prospekty emise jsou k dispozici na webových stránkách UDI www.urban-developers.com, resp. Primoco UAV investor.uav-stol.com . Pokyny do aukce nových akcií přijímá trading J&T Banky (tel. +420 221 710 131) do 2.10. 2018, kdy v rámci tzv. START Day dojde k zafixování konečné ceny a upsaného objemu u jednotlivých emisí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.