J&T Thein začíná šlapat na paty největším tuzemským hráčům v oboru

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Thein začíná šlapat na paty největším tuzemským hráčům v oboru

Investiční fond J&T Thein Tomáše Budníka a J&T, který vznikl teprve přede dvěma roky, má za sebou první zauditované účetní období. S tržbami kolem 2,4 miliardy korun loni vydělal přibližně 108 milionů. „Naším cílem je být mezi pěticí hlavních IT hráčů v Česku,“ prozrazuje Tomáš Budník.


Jak byste fond charakterizoval?

Ve fondu J&T Thein SICAV se zabýváme investicemi do rychle rostoucího sektoru IT a kybernetické bezpečnosti v regionu střední a východní Evropy. Zaměřujeme se na společnosti, které poskytují ICT infrastrukturu, bezpečnostní technologie a podílejí se na digitální transformaci. Investujeme primárně do firem s historií, referencemi a  kvalitními týmy.

Ve skupině Thein se často mluví o digitální transformaci. V jaké fázi této transformace se teď Česká republika nachází a co nás v téhle oblasti v nejbližší době čeká?

Na téma digitální transformace a její úrovně v České republice vychází celá řada studií poradenských společností, existují dokonce online testy, kde si zájemci mohou zjistit úroveň digitalizace v jejich konkrétním případě. V posledních dvou letech, i kvůli pandemii a uzavírkám ekonomik, tento proces zrychlil v některých odvětvích jako retail, bankovnictví a částečně státní správa, ale na úroveň digitálně vyspělých států se budeme ještě několik let dostávat. Jsem přesvědčen, že aktivity skupiny Thein přispívají nejen k osvětě tohoto tématu, ale reálně se podílejí na vývoji, zejména v oblasti cloudových technologií a privátních 5G sítí.

Co tento vývoj bude znamenat pro firmy ve fondu J&T Thein SICAV?

My sami musíme jít příkladem a digitalizovat konkrétní firemní procesy a agendy. Jsou to typicky podnikové systémy, jako ERP, CRM, workflow a dokument management a jejich migrace do cloudu. Další oblastí je využívání elektronických podpisů jak interně, tak vůči zákazníkům, formy komunikace a  využívání nových prodejních i komunikačních kanálů. Tyto aktivity umožní zlepšit nejen interní nákladovost a synergii mezi firmami, ale věříme, že posunou i zákaznickou zkušenost a pozitivně přispějí k hospodářskému výsledku celého fondu.

Jedním ze zásadních milníků roku 2021 bylo spuštění služby Security Operations Center. Jak tento nový produkt ovlivnil vaši pozici na trhu v oblasti kybernetické bezpečnosti a v čem je unikátní?

Celé odvětví kybernetické bezpečnosti se velmi překotně vyvíjí. Exponenciálně roste počet útoků i typů hrozeb, na které musí firmy reagovat, a  to nejlépe v reálném čase. Ruku v ruce s narůstajícím počtem hrozeb vzniká spousta technologií a startupů, které se snaží tyto hroby eliminovat a mitigovat. Firmy pak mají ve svém portfoliu desítky až stovky nástrojů a řešení, které musí neustále monitorovat, aktualizovat, vyhodnocovat a stanovovat jim bezpečnostní politiky. V ideálním případě je pak i podrobovat zátěžovým a penetračním testům.

Na to vše je potřeba hodně bezpečnostních expertů, kteří jsou v dnešní době velmi nedostatkoví. Proto vzniká velká příležitost nabízet bezpečnostní technologie jako službu, včetně dohledu 24/7 a asistence při reakci na útok. My jsme vybrali platformu, která umožňuje u zákazníků velmi rychlé nasazení v prostředí Microsoft, je přirozeně v cloudu, takže se dá rychle rozšiřovat, aktualizovat o známé vektory útoků a  podporuje umělou inteligenci tak, aby byl bezpečnostní analytik schopen rychle identifikovat útok a nasadit společně se zákazníkem přiměřenou a  účinnou reakci.

Takových konceptů je v Evropě velmi málo a my jsme se díky němu zařadili mezi top 5 hráčů v EU, kteří tuto technologii a přístup již nasadili.

Co bylo pro vás osobně největším byznysovým úspěchem roku 2021?

Celý trh se potýkal s problémy v dodávkách technologií, kolabovaly logistické řetězce, byl a je nedostatek chipů a podobně. Jsem rád, že jsme byli schopni našim zákazníkům ve většině případů vše potřebné dodat, případně jim nabídnout smysluplnou alternativu. Navíc se ukázalo, že náš směr nabízet IT technologie jako službu, ať už jde o DaaS, nebo IaaS, má smysl. Zákazník potřebuje používat koncová zařízení nebo servery a může si je koupit, včetně instalace, servisu na místě i finanční služby, na pět let a nemusí řešit ani konkrétní značky a technologie ani nedostatek lidí. Potvrzuje to trend, na který jsme vsadili.

A jaké máte plány v oblasti dalších akvizic?

Nedávno jsme dokončili akvizici společnosti C System CZ a zkoumáme i další příležitosti. Poslední transakce trvala více než rok, protože šlo o dosud největší a nejkomplexnější firmu, kterou jsme koupili. V tuto chvíli máme v hledáčku minimálně dvě další firmy. Jedna je opět z oblasti IT infrastruktury, což jsou například cloudové služby, a druhá z oblasti kyberbezpečnosti. Určitě chceme růst dál, tento růst ale nemusí být vždy jen akviziční, lze se vyvíjet i organicky, což je příklad již zmiňovaného dohledového centra. 

Tomáš Budník je zkušený manažer a zakladatel investiční skupiny Thein. První podnikání si vyzkoušel hned po studiích, kdy s několika společníky založil firmu poskytující internetové připojení, kterou po několikaletém úspěšném působení prodal. Poté působil na vysokých manažerských pozicích v předních telekomunikačních společnostech a velkých korporacích jako GTS, O2 či PPF. V rámci PPF se věnoval především koordinaci technologických aktivit skupiny na šesti světových trzích. Touhu vybudovat něco vlastního a vrátit se k podnikání si naplnil v roce 2020, kdy založil skupinu Thein, jež se zaměřuje především na oblasti IT, kyberbezpečnosti a průmyslu. Skrze Thein podporuje rozvoj tradičních českých firem a digitalizace tím, že prosazuje inovaci, tradici a rozvoj rodinných hodnot.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.