Makro: Průmysl v srpnu mírně klesl

1-minutové čtení
J&T specialistaPrůmyslová výroba (očištěna o kalendářní vlivy) v srpnu podle očekávání meziročně klesla o 1,2 % (+0,1 % v červenci). Sezóně očištěná produkce meziměsíčně klesla o 0,1 % m/m (+0,7 % v červenci). Dynamika v rámci českého průmyslu v posledních měsících trendově zvolnila, ale český průmysl stále vykazuje velmi dobré výsledky vzhledem k vývoji předstihových ukazatelů (PMI) i kondici průmyslu v Německu.

Vývoj přes jednotlivé obory byl smíšený, ale klíčová výroba aut (4,5 % r/r) v srpnu vykázala opět solidní růst. Hodnota nových zakázek jen drobně klesla (-1 % r/r vs. +10 % v červenci), přitom zakázky ze zahraničí opět vzrostly (+1 % r/r).

Za celý rok očekáváme růst průmyslu kolem nuly (3,3 % v roce 2018).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.