Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu se drží na vysokých úrovních

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za srpen opět drobně korigoval na 61,0 bodů (62,0 b. v červenci, 62,7 b. v červnu), což je těsně pod historickými maximy z předchozích měsíců. Firmy v průzkumu naznačily, že sice mají dost zakázek, ale produkci jim brzdí výpadky v dodavatelských řetězcích, které dál živí stále výrazné inflační tlaky v průmyslu. Podobný vývoj ukazují i stejné ukazatele průmyslu jinde v Evropě včetně Německa.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.