CSG: Fiocchi nově řídí Paolo Salvato, dosavadní šéf dokončí převzetí divize Vista Outdoor

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Zbrojařská společnost CzechoSlovak Group (CSG) včera oznámila, že se novým ředitelem její dceřiné italské firmy Fiocchi Group stal Paolo Salvato. Ten doposud řídil inovační projekty v největším italském zbrojaři Leonardo a předtím působil jako generální ředitel italské pobočky francouzské průmyslově-zbrojní společnosti Thales. CSG koupila většinový podíl ve výrobci malorážní munice Fiocchi na konci r. 2022. Salvato uvedl, že jeden z jeho cílů je integrace menších firem Laylvale Express a Baschieri & Pellagri do skupiny. Dosavadní šéf Fiocchi David Štěpán, který je ředitelem zahraničních projektů CSG, se nyní soustředí na dokončení akvizice divize Sporting Goods americké firmy Vista Outdoor. Tato divize sdružuje několik značek vyrábějících malorážovou munici a celkově je jejím největším výrobcem v USA. CSG se dohodla s Vista Outdoor na koupi této divize na podzim minulého roku. Divizi Sporting Products mezitím přejmenovala na Kinetic Group. Zprávu hodnotíme neutrálně, přičemž zmíněné dokončování akvizice Kinetic Group naznačuje, že konkurenční nabídka českého Colt CZ na převzetí celé Visty pravděpodobně neuspěje.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.