PPF Financial Holdings: Vyjádření k dopadům Covid-19

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. PPF Financial Holdings, součást skupiny PPF, zveřejnila 30. dubna svou výroční zprávu za minulý rok, která obsahuje mimo jiné vyjádření k současné situaci a dopadům omezení v souvislosti s Covid-19.


Společnost přijala a přijímá opatření, aby zajistila kontinuitu svých aktivit ve všech zemích, na zhodnocení globálních dopadů je pak nyní ještě příliš brzy. V Číně bylo první čtvrtletí ovlivněno propadem spotřebitelské poptávky a konzervativnějším přístupem ke schvalování úvěrů ze strany společnosti. V současné době se pak již objemy poskytnutých úvěrů zvyšují s tím, jak se obyvatelé vrací do práce, a měly by se dostat na „normální“ úroveň během příštích několika měsíců. Z našeho pohledu bude konečný dopad záviset především na následujícím makroekonomickém vývoji, který ovlivní vývoj objemu nesplácených úvěrů.

Výroční zprávu s celým vyjádřením (strana 17) lze nalézt zde:

https://www.ppf.cz/cs/companies/ppf-financial-holdings-bv


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.