VIG zítra zveřejní čísla za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialistaVienna Insurance Group (VIG) zveřejní výsledky hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku v úterý 17. května před otevřením trhu. Naše projekce počítá s mírným růstem čistého zisku o 4 % r/r na 103 mil. EUR.

Hrubé předepsané pojistné by mělo být meziročně o 7 % vyšší, za čímž je především rychlý růst v segmentu neživotního pojištění (oček. +9 %), v segmentu životního pojištění pak očekáváme nárůst přibližně o 2,5 % r/r. K výraznému růstu v segmentu pojištění vozidel by měl přispět mimo jiné bankrot rumunské pojišťovny City insurance, která byla s 45% podílem největším hráčem na rumunském trhu v tomto segmentu. Kombinovaný ukazatel (combined ratio) očekáváme na úrovni 95,7 %, když by se měla do nákladů začít již částečně projevovat vysoká inflace. Rostoucí výnosy na dluhopisech by měly postupně pozitivně ovlivňovat výnosy z investičního portfolia. Na durhou stranu pojišťovna zřejmě zaúčtuje v nějaké míře negativní dopad přecenění expozice vůči Rusku. Celkový objem ruských dluhopisů byl podle březnové prezentace přibližně 210 mil. EUR. 

Předpokládáme, že management opět nezveřejní žádný konkrétnější výhled hospodaření pro tento rok vzhledem k vysoké míře nejistoty.

Akcie VIG od začátku tohoto roku ztratily přibližně 6 %, podobně jako celý sektor pojišťoven. To je stále výrazně lepší výsledek než v případě širších akciových indexů, kde například Stoxx Europe 600 odepsal za stejné období 13 % a rakouský index ATX dokonce 21 %. Prostředí rostoucích úrokových sazeb je pro pojišťovny pozitivní, nicméně vzhledem k dopadům vysoké inflace a nejistotě spojené s válkou na Ukrajině neočekáváme v kratším horizontu žádný výraznější impulz, který by měl pomoci akciím výše. 

 

v mil. EUROček. J&T 1Q 20221Q 2021r/rKonsensus
  Hrubé předepsané pojistné3 3273 1077%3 291
  Čisté získané pojistné2 5882 4167%2 565
  Výnosy z investic1891739%165
  Náklady na pojistná plnění-1 929-1 8236%-
  Provozní náklady-692-62810%-
Zisk před zdaněním1351285%129
Čistý zisk bez minorit103994%98

Zdroj: J&T Banka; VIG


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.