Makro: Deficit rozpočtu se prohloubil na 274 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialistaHospodaření státního rozpočtu za období leden-říjen skončilo v deficitu 274 mld. Kč (-20 mld. v říjnu 2019). Během října došlo k prohloubení schodku o 21 mld. Kč. Letos výdaje meziročně vzrostly o 17 %  (+212 mld. Kč meziročně). Naopak daňové příjmy poklesly o 6 % r/r (-61 mld. Kč meziročně). Po úpravách byl letošní rozpočet schválen se schodkem 500 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.