O2 CR odkládá řádnou valnou hromadu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost O2 CR dle očekávání odkládá řádnou valnou hromadu původně plánovanou na 16. 4. z důvodu preventivních opatření proti šíření Covid-19 prozatím na neurčito. Nicméně výplata zálohy na dividendu ve výši 17 Kč/akcii bude vyplacena v souladu s dřívějším vyjádřením managementu. Jen připomínáme, že akcie se již obchoduje bez nároku na tuto zálohu na dividendu od 3. 4. 2020. Nadále rovněž platí, že rozhodný den pro výplatu části emisního ážia 4 Kč/akcii se rovněž odsouvá. Informace považujeme za neutrální vzhledem k dosavadnímu očekávání.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.