Movití mění svůj pohled na předávání majetku

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceMovití mění svůj pohled na předávání majetku

Co motivuje zakladatele firem k předávání majetku? Nejvíce strach, jak špatně to může dopadnout, když se v předání neudělá pořádek nebo se zcela zanedbá. Tato obava se přitom u nich objevila až po pandemii covidu-19, ještě před dvěma lety byla jejich prioritou snaha dlouhodobě zajistit potomky. Ukázal to unikátní průzkum J&T Family Office Report.

Průzkum J&T Family Office Report si dal za cíl odhalit mezi českými movitými vztahy v rámci rodiny, bariéry a motivace pro předávání majetku další generaci a proniknout do myšlenkových pochodů během trhání pout k nastřádanému majetku.

Ukazuje se, že otázka předávání je v souvislosti s tím, jak skupina majetných u nás stárne, stále více aktuální. Zatímco v roce 2018 řešilo předávání 45 % respondentů, v letech 2020 a 2022 je předávání aktuálním tématem shodně pro 75 % z nich. K předání již došlo v roce 2022 v 8 % případů oproti 5 % v roce 2020 a 3 % v roce 2018.

Hra času

„Nešťastné příběhy a rodinné osudy, které nám v podstatě denně pandemická doba zrcadlila, tak zhmotnila lidskou pomíjivost a potřebu mít v majetku pořádek. Právě ono memento mori je nejčastější příčinou změny postoje k předávání majetku,“ říká Helena Svárovská, ředitelka J&T Family Office. Černé scénáře toho, jak špatně to může dopadnout, když se v předávání neudělá pořádek nebo se zcela zanedbá, jsou dle respondentů (77 %) v roce 2022 jedněmi z nejsilnějších pohnutek a motivátorů, proč aktuálně řešit předávání.

K dalším silným motivátorům pro předání majetku patří bez rozdílu věku respondenta možnost neřešit podnikání a věnovat se rodině či si užívat života (74 %), možnost dlouhodobého zajištění dětí a vytvoření pokračující vazby mezi rodinou a podnikáním (69 %), případně možnost postupného předávání (57 %). Silnou pohnutkou je také možnost přejít z pozice podnikatele do role investora, který neřídí firmu na denní bázi, ale spravuje a zhodnocuje majetek (55 %).

Jestliže v roce 2022 stály pro zakladatele firem priority v pořadí firma, užívat si života a až pak zajištění dětí, pouhé dva roky před tím tomu bylo jinak. Nejvíce respondentů jako motivaci k předávání majetku označilo snahu o dlouhodobé zajištění dětí a vytvoření pokračující vazby mezi rodinou a podnikáním. Rok 2020 byl prvním rokem, kdy ve světě naplno propukla pandemie, a tak lidé kolem sebe neměli tolik náhlých úmrtí a smutných příběhů firem, které se najednou ocitly bez vedení. Zajímavé jistě bude sledovat, jak se situace změní za další dva roky. Pokud memento mori pomine, budou movití i nadále myslet hlavně na blaho firmy?

Nepříjemné věci je tendence odkládat

I když řada movitých začala o předávání majetku uvažovat, stále se však neodhodlala udělat ten první krok. „Na předávání lze svým způsobem nahlížet jako na návštěvu zubaře – můžeme jej vnímat jako něco, co není příjemné ani urgentní. Je proto lidské předávání odkládat než mu čelit,“ vysvětluje Helena Svárovská.

Hlavní bariérou pro předávání majetku je pak to, že nejde o tak naléhavý problém, a lze jej tedy odložit na později (47 %). Podobně jako u zubaře i v případě předávání pak hraje silnou roli strach. Jednak obava z toho, co bude se jměním, pokud by nad ním respondent ztratil rozhodovací pravomoc (35 %), jednak strach z prázdnoty (47 %). Navíc řada dotazovaných (43 %) cítí, že má sil a zápalu ještě dost a nemá potřebu něco předávat. Z čeho naopak respondenti obavy nemají, jsou rozdílné názory mezi společníky nebo složité vztahy v rodině.

Kompletní výsledky průzkumu včetně pohledu na roli ženy při předávání majetku přineseme v příštích novinách.

J&T Family Office

J&T Family Office se primárně zaměřuje na multigenerační správu majetku, jeho zachování a distribuci, zohledňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a proniká až do úplných drobností každodenního fungování rodiny. Zahrnuje jak investice, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba facility a property management.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.