ČEZ je údajně mezi zájemci o koupi zásobníků plynu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Německá energetická skupina RWE prodává své zásobníky plynu v České republice. Společnost RWE Gas Storage CZ je s kapacitou zásobníků 2,7 mld. metrů krychlových největším provozovatelem zásobníků plynu u nás. Mezi vážnými zájemci jsou zmiňovány mimo jiné ČEZ a EPH. Samotné společnosti se k případné akvizici nevyjádřily. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.