Státní rozpočet: Deficit se prohloubil na 200 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 



Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci dubna v rekordním deficitu 200 mld. korun (-100 mld. v dubnu 2022). Mírně pozitivní zprávou je, že vůči začátku roku zpomalilo tempo prohlubování schodku, za první 3 měsíce rozpočet skončil v deficitu 166 mld. korun a výsledek za letošní duben (-34 mld. korun) se příliš nevymyká sezónnímu vývoji v dubnu. Na jedné straně pokračoval svižný růst daňových příjmů (14 % r/r), který ale zaostává za zvyšováním výdajů (27 % r/r z toho běžné +24 % r/r).

V absolutní výši jsou výdaje rozpočtu meziročně vyšší o 155 mld., kdy se nejvyšší nárůst týká sociálních dávek včetně důchodů (+43 mld. r/r) a kompenzací vyšších cen energií (+32 mld. r/r). Vývoj deficitu zatím ohrožuje plán vlády letos hospodařit s ročním deficitem 300 mld. korun. Ministerstvo financí částečně spoléhá na mimořádné příjmy v druhé polovině roku (např. windfall tax, odvody z prodeje elektřiny apod.) a také plánuje představit konsolidační balíček.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.