CTP oznámilo konverzní poměr pro mezitímní akciovou dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. CTP včera oznámilo konverzní poměr pro možnost mezitímní dividendy ve formě akcií. Tento poměr byl stanoven na 62,5, tedy investor obdrží novou akcii za každých 62,5 akcií držených k rozhodnému dni. Tento poměr odpovídá výši dividendy v hotovostní variantě, která je 0,22 EUR/akcie, neboť současná tržní cena akcie cca 13,80 EUR vydělená konverzním poměrem dává tuto hotovostní dividendu. CTP dále uvedla, že hotovostní dividendu si zvolili držitelé 59 % akcií, zatímco držitelé 41 % se rozhodli pro akciovou dividendu. Počet akcií CTP se tak k výplatnímu dni 5. 9. zvýší o 2,8 mil. na celkový počet 4414,1 mil. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.