Pilulka: Mírně záporný zisk EBITDA v r. 2022, plánuje emisi nových akcií

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Pilulka Lékárny oznámila za r. 2022 tržby 2,465 mld. Kč, což je zhruba 4% růst oproti r. 2021. Toto číslo však již bylo oznámeno v rámci předběžných výsledků na začátku ledna, proto není pro trh překvapením. Relativně pomalé tempo růstu tržeb je důsledek velké korekce prodejů po konci pandemie Covid-19 a dále dopadu inflace na koupěschopnou poptávku. Tempo růstu výhradně v online segmentu bylo mírně vyšších 6 %. Celkové tržby včetně franšízových lékáren dosáhly 3,5 mld. Kč. Společnost reportovala zisk před odpisy EBITDA -0,8 mil. Kč (EBITDA marže po zaokrouhlení 0,0 %), přičemž ke konci r. 2022 výrazně snižovala náklady. Ty mají firmě pomoci připravit se na „obtížný rok 2023“. V rámci škrtů bylo propuštěno 20 % zaměstnanců v Praze a Bratislavě. EBITDA marže na hlavních trzích v ČR a na Slovensku činila 1,5 %. Pilulka se chce soustředit na růst tržního podílu na nových trzích v Rumunsku, Rakousku a Maďarsku a dále na platformu e-health, která kombinuje služby pacienta, lékaře, výrobce léků a pojišťovny. Zde má v rámci projektů Plus Care a Pilulka Lab již 10 tis. aktivních uživatelů. Pilulka oznámila, že do poloviny letošního roku provede na pražské burze druhotnou emisi cenných papírů, jejíž výnos má financovat růst v zahraničí, akvizice a e-health platformy. Pro letošní rok čeká management růst tržeb „o 15 % nad trhem“. Zde však podotýkáme, že celý e-commerce trh zatím pokračuje v kontrakci. Přestože se společnosti podařilo mírně růst i v nepříznivém vývoji e-commerce v loňském roce, zklamáním je podle nás prakticky nulová ziskovost. Oznámení nové emise může navíc vyvinout negativní tlak na akcie.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.