PFNonwovens zveřejnilo neutrální výsledky za 1H20

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Společnost PFNonwovens (PFN) dnes ráno zveřejnila výsledky za 1H20. Tržby rostly o 6,0 % r/r kvůli růstu objemu (+15,5 % r/r), což je výsledek nových linek v JAR a v ČR. Tento růst byl mírněn negativním meziročním vývojem cen polymerů, které se do nákladů přenesou až se zpožděním. Jako v 1Q jsou reportovaná čísla ovlivněna přijmutím nového účetního standardu IFRS 15. Provozní marže EBITDA se udržela na podobných úrovních jako vloni 19,7 % (+0,5 p.b. r/r). V absolutním vyjádření EBITDA byla 659,6 mil. Kč (+8,9 % r/r) a anualizovaně zatím dosahuje spodní úrovně avizovaného výhledu za celý rok (EIBTDA 1,25-1,4 mld. Kč). Kvůli silnému oslabení české koruny ve 2Q vůči EUR i USD společnost zaznamenala náklad na finanční úrovni ve výši -242,3 mil. Kč, což znamená 96% meziroční pokles na čistém zisku na 9,3 mil. Kč.

Management potvrdil, že pandemie Covid-19 měla na výrobu minimální dopad. To se očekává i ve zbytku roku, pokud nenastanou mimořádné okolnosti. Z tohoto důvodu PFN potvrzuje svůj výhled.

Celkově hodnotíme výsledky neutrálně s tím, že se projevují již dříve nastolené trendy. Tedy růst objemu produkce kvůli novým linkám, ale současně pokračující tlak na ceny. Negativní vliv kurzových vlivů byl rovněž očekáván vzhledem k dluhu v cizích měnách.

Konsol. IFRS v mil. Kč1H201H19r/r
Výnosy3 347,33 159,36,0 %
EBITDA659,6605,88,9 %
EBITDA marže19,7 %19,2 %0,5 p.b.
Čistý zisk9,3246,8-96,2 %

Zdroj: PFNonwovens


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.