CSG: Schůze schválila zajištění dluhopisů, zástupcem bude ČSOB Asset Management

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Náhradní schůze držitelů dluhopisů CSG 8,00/2028 schválila na schůzi 12. 2. 2024 změnu emisních podmínek tak, že se dluhopisy nově stávají zajištěnými. Změnu navrhl emitent Czechoslovak Group na základě toho, že plánuje získat nové financování v zahraničí určené k akvizici firmy Kinetic (část Vista Outdoor), u něhož může být vytvořeno zajištění aktivy. Aby se dluhopisy CSG 8,00/2028 následně neocitly v nevýhodném postavení, vytvoření zajištění je postaví na roveň s dalšími zajištěnými dluhy emitenta. Konkrétní formu zajištění společnost zveřejní zhruba do konce 2. kvartálu 2024. Agentem pro zajištění byla na schůzi zvolena společnost ČSOB Asset Management, a.s. Ta bude zastupovat zájmy držitelů dluhopisů při uzavírání mezivěřitelské dohody s dalšími věřiteli společnosti. Vytvoření zajištění hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.