Makro: Průmysl v březnu zklamal hlubším poklesem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Domácí průmysl v březnu zklamal z hlediska produkce. Průmyslová výroba za březen klesla o 1,6 % m/m (+2,2 % m/m v únoru) a meziročně byla nižší o 3,0 % r/r (0,7 % r/r v únoru). Výsledek ovlivnila vysoká srovnávací základna u výroby aut a pak stále prohlubující se propad u výroby strojů (-14 % r/r). U dalších oborů se objevily opět náznaky stabilizace situace, což potvrdil i další nárůst nových zakázek (+5 % r/r;  v únoru +9 %), hlavně kvůli zakázkám ze zahraničí (+9 % r/r). Počet zaměstnanců byl meziročně nižší o 2 %. Březnové výsledky mají smíšené vyznění, podobně jako předstihové ukazatele. Na jedné straně se objevují náznaky zlepšení (nové zakázky) a daří se výrobě aut, ale celková situace je v řadě oborů stále nepříznivá a pokračuje útlum.

V letošním roce očekáváme stagnaci či nepatrný růst domácího průmyslu (-0,8 % v roce 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.