Makro: Obchodní bilance v dubnu opět s vysokým přebytkem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v dubnu dosáhla přebytku 19,3 mld. korun (-24 mld. v dubnu 2020). Meziroční srovnání je ovlivněno extrémně nízkou základnou loňského roku. Exporty byly vyšší o 78 % r/r a importy o 50 %. S oživením průmyslu se podařilo odmazat předchozí výpadek. V dubnu celkový obrat zahraničního obchodu (součet export + import) dosáhl 677 mld. koruna a je vyšší než údaj za loňský duben (+63 % r/r) a je výrazně vyšší než objem v dubnu 2019 (+10 %).

Za období leden-duben obchodní bilance kumulativně vykázala přebytek 83 mld. korun (13 mld. vloni; 64 mld. v roce 2019), historicky jde o třetí nejvyšší přebytek. Pro letošní rok čekáme přebytek obchodní bilance kolem 200 mld. korun. (180 mld. v roce 2020).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.