Allwyn AG reportoval za 2Q nárůst zisku o 17 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Skupiny PPF se zavázala koupit až 26 mil. akcií Allwynu za cenu 10 USD za akcii a podpořit tak plánovanou fúzi Allwynu a Cohn Robins Holdings Corp. (CRHC). PPF zároveň drží téměř 5 % podíl ve SPAC společnosti CRHC. Pokud by PPF koupila maximální počet akcií, získala by přibližně 4,99% podíl na sloučené společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.