Říjen bude o výsledkové sezoně

7-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
V září patřily ke stěžejním faktorům ovlivňujícím trh měnová politika, makroekonomická data (inflace), pandemický vývoj a vývoj na trhu energetických komodit. Říjen bude především o výsledkové sezoně, která může ovlivnit dění na několik měsíců dopředu.


Měnová politika hrála tentokrát klíčovou roli zejména v České republice. Česká národní banka na konci září výrazně překvapila zvýšením sazeb o 75 bazických bodů na 1,5 %. Trh čekal zvýšení o 50 bazických bodů především kvůli dřívějším komentářům členů bankovní rady. Vedle toho ČNB doručila opětovně jestřábí komentář, který mimo jiné naznačuje i operace s devizovými rezervami, které by podpořily korunu vůči ostatním měnám.

Zvýšené inflační tlaky

Ani září se opětovně nevyhnulo datům o zvýšené spotřebitelské inflaci CPI či PPI (inflace průmyslových výrobců). Rostoucí inflační tlaky jsou o to varovnější, že již prostupují do všech složek spotřebního koše. „Zvýšené inflační tlaky jsou nepříznivou informací pro centrální bankéře, kteří by měli svou politikou na popsanou situaci reagovat. Vedle vyšší inflace dochází ke zpomalení ekonomické aktivity především v průmyslu, což je dále v Evropě umocněno nedostatkem čipů, které brání automobilové výrobě. Tento technický faktor může přerůst v dlouhodobější problém a ovlivnit vývoj HDP v nejbližších kvartálech,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Vedle vyšší inflace dochází ke zpomalení ekonomické aktivity především v průmyslu, což je dále v Evropě umocněno nedostatkem čipů, které brání automobilové výrobě.

Ceny energií raketově rostou

V návaznosti na inflační tlaky je vhodné připomenout vývoj cen energetických komodit, který je razantní především v Evropě. Specifické faktory jako výrazněji tužší zima, logistické problémy spojené s novým plynovodem Nord Stream 2, podprůměrné stavy zásob v zásobnících plynu v Evropě, špatné klimatické podmínky pro obnovitelné zdroje a odpojování zdrojů neslučitelných s politikou zaměřenou na životní prostředí způsobují výrazné výkyvy v cenách energetických komodit (plynu, elektřiny či uhlí). Jen například cena elektřiny v Lipsku (roční kontrakt) dosáhla na 160 EUR/MWh, což je +280 % od začátku roku. Výrazné ceny energií budou mimo jiné nadále podporovat vyšší inflační tlaky.

Ceny energetických komodit raketově rostou ovšem nejen v Evropě. Dodávky plynu z Ruska i Norska váznou a ceny plynu, ropy ale i benzínu stoupají na nové rekordy nebo alespoň na mnohaletá maxima po celém světě. Problémy se zásobováním palivy eskalují ve Velké Británii a potíže s dodávkami energetických surovin hlásí i Asie.

Obnovitelné zdroje navíc při výrobě elektřiny nestačí plně nahradit tradiční fosilní paliva a někteří producenti dočasně zvažují návrat k uhlí, nebo dokonce k jádru. Škody způsobené hurikánem Ida v Mexickém zálivu už tak napjatou situaci na trhu energetických surovin ještě zhoršily, a to nejen v USA. Zásobníky zemního plynu v Evropě byly poloprázdné již před úderem hurikánu a zhoršená situace zkomplikovala snahy o jejich naplnění ještě před začátkem topné sezony.

Termínované kontrakty na uhlí v Evropě rostou na desetiletá maxima, což nadále výrazně zdražuje již tak vysoké ceny emisních povolenek. Jejich cena aktuálně dosahuje nejvyšší hodnoty v historii a překročila již 60 EUR za tunu. Podobně se vyvíjejí i ceny elektrické energie v Evropě, které jsou pochopitelně silně korelovány s cenami plynu i uhlí. Cena kontraktu Phelix na evropské energetické burze (EEE) přesáhla v září hodnotu 120 EUR/MWh, přičemž ještě loni v létě se pohybovala na úrovni 40 EUR/MWh.

Výše zmíněné trendy, které lze již nyní nazvat globální energetickou krizí, budou v důsledku znamenat velice náročnou a drahou zimní topnou sezonu pro spotřebitele. Nicméně jedni z mála, kteří by z vyhrocené situace měli mít prospěch, jsou producenti energetických surovin.

Fondy J&T na energetickou krizi připraveny

Ve fondech J&T je tento vývoj zohledněn v akciových portfoliích J&T Dividend a J&T Rentier a v komoditním fondu je stále udržována expozici na odvětví ropy a plynu prostřednictvím akcií společností Chevron, Royal Dutch Shell, TotalEnergies nebo Gazprom. Vysoké ceny elektrické energie nahrávají zase odvětví utilit. Ve fondu J&T Opportunity zůstává rovněž vysoký podíl v sektoru distribuce elektřiny, jmenovitě akcie společností ČEZ, Verbund nebo RWE. Rostoucí ceny uranu prospívají společnostem, jako je producent jaderného paliva Cameco, jehož akcie najdeme ve fondu J&T Opportunity nebo J&T Rentier. Ve fondech J&T Life a J&T Komoditní je udržována pozice v ETF fondech s expozicí na obnovitelné zdroje a elektromobilitu.  

Vysoké ceny energií a rostoucí inflace vytvářejí i nepříznivé prostředí pro dluhopisy. V dluhopisových fondech J&T proto riziko růstu úrokových sazeb omezují zkracováním durace portfolia například preferencí titulů s kratší splatností, popřípadě zajišťováním pomocí derivátových kontraktů na státní dluhopisy. Rovněž v dluhopisových fondech udržují významnou expozici na energetický sektor. Portfolio manažeři věří, že dluhopisové pozice v energetickém sektoru a zajištění prostřednictvím derivátů pomohou zmírnit případné negativní dopady zrychlování inflace a růstu úrokových sazeb.

Pandemie za vrcholem

Z dat je patrné, že další vlna pandemie covidu-19 zaměřená především na mutaci delta by měla být za svým vrcholem. „Potvrzují to přinejmenším zářijová data ze sledovaných zemí jako USA či Izrael. Nejčastějším řešením byla třetí dávka očkování,“ konstatuje Milan Vaníček.

Dopady voleb na ekonomiku

„Předpokládáme, že velkým úkolem nové vlády bude provést stabilizaci veřejných financí, které letos směřují do deficitu cca 6,5 % HDP. Výraznější reakci finančních trhů na volby a další politickou situaci nečekáme. Odhadujeme, že aktuální daňové nastavení by se nemělo pro firmy výrazně měnit, tedy neměly by se prosazovat tendence na sektorové daně. Co však nelze vyloučit, je větší příklon k politice uhlíkové neutrality, která může vést k větší nákladové zátěži pro vybrané sektory a přes ceny energií pro celou ekonomiku,“ říká Vaníček.

Výsledková sezona plná otazníků

Změna v dynamice růstu zveřejňovaných makrodat a nepříznivé inflační tlaky vzbuzují nejistotu ohledně nastávající výsledkové sezony za třetí kvartál. Svůj podíl na tom má i vývoj pandemie v druhé části třetího kvartálu, kdy mutace delta působila nepříznivě na dodavatelské řetězce a chování spotřebitelů. Výsledková sezona by tak měla být nejvýraznějším faktorem pro investiční rozhodování v nejbližších týdnech, a proto se na ni upíná velká pozornost.

Vzhledem ke zmíněným faktorům začali analytici poměrně výrazně snižovat svoje odhady pro výsledky firem, což může dávat šanci, že samotná čísla nakonec opětovně překonají očekávání. „Nicméně protentokrát se domníváme, že překonání odhadů nebude důvodem k prudkému růstu cen akcií, ale spíše je pomůže udržet poblíž současných úrovní. Tedy domníváme se, že jsou rizika nerovnoměrně rozložena směrem k vybírání zisků. Důvodem může být delší výhled na vývoj ekonomiky v inflačním prostředí a potažmo v prostředí snižování měnové podpory ze strany centrálních bank. Dle našeho názoru mohou pouze silná čísla a pozitivní výhled poskytnout investorům nový impulz pro otevírání nových akciových pozic,“ popisuje Milan Vaníček.

Co říkají ekonomická data

S posledními výsledky makroekonomických dat, které naznačují snížení dynamiky růstu HDP, se začínají objevovat názory o možnosti scénáře výraznějšího zpomalení ekonomické aktivity pro nadcházející kvartál v prostředí zvýšené inflace. Takové prostředí by nesvědčilo ani akciím, ani dluhopisům. Proto se analytici domnívají, že investoři budou o to více sledovat makroekonomická data a vliv například delty na ně. V případě Evropy se výrazně negativně projevuje například nedostatek čipů, který velmi znatelně omezuje výrobu automobilů. Z prvotně jednorázového šoku se postupně stává dlouhodobější problém, který výrazně ovlivňuje ekonomickou aktivitu v EU. Ano, jedná se o technický faktor, ale i ten může přinést nelichotivý výsledek růstu HDP pro nadcházející kvartál.

Výsledková sezona by tak měla být nejvýraznějším faktorem pro investiční rozhodování v nejbližších týdnech, a proto se na ni upíná velká pozornost.

Říjnový výhled

Říjen bude tedy především o výsledkové sezoně, která může ovlivnit dění na několik měsíců dopředu. „Odhadujeme, že pouhé překonání snižovaných výhledů na zisky firem bez ujištění dlouhodobých plánů může přinést nervozitu na akciových trzích. Důvodem může být mimo jiné snižující se tempo ekonomické aktivity, především průmyslu, v prostředí zvýšených inflačních tlaků. V říjnu proběhne rovněž zasedání ECB, které by mohlo více objasnit budoucí měnovou politiku. Ta by mohla udržet dle posledních zpráv program nákupu aktiv i do budoucna. Pokud tomu tak nebude, mohlo by to trh dále více znervóznět. Celkově jsme tedy více opatrní pro nadcházející týdny a nevylučujeme částečné vybírání letošních zisků na rizikových aktivech,“ dodává Vaníček.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.