ČEZ i banky srazilo převážení indexů MSCI

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Pražská burza zakončila čtvrteční obchodování poměrně výraznějším poklesem o 1,4 % především kvůli tlaku v samotném závěru obchodování. Závěrečný prodejní tlak souvisel s převážením indexů MSCI, a i proto byly dnes zaznamenány nadprůměrné objemy obchodů. Největší aktivita, téměř 450 mil. korun, byla u akcií ČEZ, které se dlouho držely nad cenou 950 Kč. Závěrečný prodejní tlak však již titul nedokázal absorbovat a zakončil slabší o 2,28 % na závěrečné ceně 945 Kč. Hodně podobný průběh mělo také obchodování s domácími bankovními tituly. Akcie KB, které se v průběhu dne s přehledem držely nad hodnotou 700 Kč, zakončily slabší o 2,11 % na závěrečné ceně 694,50 Kč. Taktéž dosažený objem téměř 376 mil. korun je k předešlé neaktivitě poměrně enormní. Akcie Moneta Money Bank vykreslily téměř identický denní graf jako akcie KB. Závěrečný prodejní tlak akcie dotlačil na cenu 82,80 Kč, tj. -2,24 %. Taktéž dosažený objem 88 mil. korun je nadprůměrný.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.