Miroslava Kučeráková: Vína mohou nabídnout opravdu zajímavé zhodnocení investic

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceMiroslava Kučeráková: Vína mohou nabídnout opravdu zajímavé zhodnocení investic
#Fondy#Radosti#Trendy

J&T otevírá nový fond, který investorům nabízí investovat do těch nejkvalitnějších vín. Jeho hlavním motorem je Miroslava Kučeráková, která se o vinařské aktivity Patrika Tkáče stará již od jejich počátků a která šéfa finanční skupiny J&T přesvědčila o tom, že právě investiční vína mohou přinést zajímavé výnosy jim a později i dalším klientům. „Chvíli mi trvalo, než jsem byla ochotná přijmout tu obří zodpovědnost stoupnout si do čela investičního fondu a zodpovídat i za peníze od klientů,“ prozrazuje Miroslava Kučeráková.J&T Wine Fund od přelomu roku láka klienty na možnost investovat do vína. Do čeho konkrétně budou moci investovat?

Jedná se o fond, jehož podkladovým aktivem jsou vína. Opravdu fyzické lahve vín, které jsou uskladněné v našich dvou skladech. Samozřejmě jde o investiční vína, takže tam máme vína nejvyšší ligy. A řadu z nich je velmi těžké sehnat.


Vy s vínem, a dokonce i investováním do nich máte mnohem delší zkušenosti.

Já se podílím na vinařských aktivitách Patrika Tkáče od počátku. A postupem času jsem stále více věřila, že by právě investiční vína mohla být velmi zajímavou součástí těchto aktivit a Patrik mi to umožnil, ačkoli úplně nevěřil, že by to mohlo přinést nějaký zásadní výnos. V roce 2018 jsme tak Patrik a já začali tvořit investiční portfolio. Dařilo se nám zúročovat znalosti v této oblasti a během dvou tří let jsme vybudovali solidní portfolio, kterému se opravdu dařilo. Dělili jsme si moc pěkné zisky.


Kdy přišel zlom, že jste se rozhodli fond otevřít dalším investorům?

Patrik chtěl vinný investiční fond od momentu, kdy s vínem začal pracovat. Tehdy to byl ale fond s širším záběrem, kombinoval investiční vína, vinařství, půdu… K zaměření na samotná vína došlo na základě výnosů našeho portfolia. Mně chvíli trvalo, než jsem na to přistoupila, protože to je mnohem větší zodpovědnost. Věděla jsem, že zvládám tu samotnou činnost, ale musela jsem nabýt dostatek sebevědomí, abych byla schopná investovat vedle svých vlastních peněz a peněz Patrika i peníze od investorů. Pak zbývalo vyřešit všechny potřebné kroky k založení fondu a teď tu jsme a nabízíme tuto alternativní investici klientům.


Kolik vín nyní v portfoliu máte?

V současnosti máme proinvestováno zhruba tři a půl milionu eur. A nakoupili jsme více než devět tisíc lahví.


Nebudu to teď z hlavy počítat, ale kolik ta vína zhruba stojí?

Solidní investiční víno stojí od pár set až po pár tisíc eur. Ale máme v portfoliu i levnější vína, u nichž jsou výnosy v procentech i mnohem vyšší než u těch dražších. A pak samozřejmě existují i extrémně vzácná vína, kde jdou ceny do desítek tisíc eur.


A jaká vína to převážně jsou? Asi trefím, že jde o červená vína z Francie.

Možná se budete divit, ale mohou to být i bílá vína, protože i ta dokážou v čase zrát a zhodnocovat se. Ale ano, většinou jde o červená vína. Portfolio je v současnosti postaveno hodně na vínech z Bordeaux, což je ale dáno tím, že jsme pro otevření fondu vybírali vína z našich zásob. Nicméně do budoucna chceme portfolio více diverzifikovat, takže nyní nejvíce nakupujeme Burgundské a Champagne. Nejde o to, že by se vína z Bordeaux nezhodnocovala, jde o to, že burgundská vína se kvůli jinému apelačnímu systému a specifikám místního klimatu mohou zhodnocovat zajímavěji.


Chápu, že první velký balík jste do fondu koupili ze „zásob“ vín firmy Patrika Tkáče. Do budoucna již budete nakupovat napřímo?

Oběma způsoby. Vychází to ze specifik nákupu vín od určitých producentů. Prodej vín v Bordeaux je téma na samostatný rozhovor, ale podstata je, že by mnozí z nich víno fondu neprodali, aby si nevytvářeli konkurenci při prodeji na trzích, kde jsou zastoupeni. My jsme v celém procesu ale transparentní a pokud jejich vína z fondu prodáváme, tak putují přes naši distribuční síť na trhy, na které se primárně zaměřujeme a pro něž byla tato vína určena, proto s prodejem vín nemají producenti problém.

Vína nakupujeme také na sekundárním trhu v Londýně, kde se obchodují právě raritní vína, protože tu je hodně sběratelů. Tam naopak můžeme nakupovat napřímo jako fond.


Takže na burze nenakupujete? Vždy jde o smluvní vztah se smluvními cenami?

Ne, na burze nenakupujeme.


To máme nákupy. Už jste začali prodávat vína z fondu?

Z fondu zatím ne, protože tam máme vína, se kterými se zatím stále vyplatí počkat a držíme je zatím jen pár měsíců. Na zhodnocení vín má vliv řada faktorů, jedním z nich je to, že se vína dostanou do stadia pitelnosti, pak bývá cena nejvyšší. Je to velmi individuální, u Bordeaux to bývá mezi pěti až patnácti lety. Jsou však i vína, u kterých to je třeba po padesáti letech. Ve fondu už máme některá vína, která jsou ve stadiu pitelnosti, ale většina zatím ne. Nejstarší Bordeaux v portfoliu je ročník 2015, myslím, že první prodeje proběhnou v druhé polovině letošního roku.


Když zatím neprodáváte, jak probíhá nacenění portfolia?

My portfolio přeceňujeme kvartálně na základě dat z burzy Liv-ex. Pokud chci koupit víno, které tam není, musím je koupit na firmu, pak je nechat ocenit znalcem a na základě znaleckého posudku ho teprve můžu koupit do fondu. To se děje zejména v případě nových ročníků, respektive nově vydaných vín, která se na trh teprve dostávají.


Vína jsou alternativní investicí, tedy vyšší riziko, ale i vyšší potenciální výnos. Na jaké zhodnocení cílíte?

Chtěli bychom mít zhodnocení minimálně kolem 10 procent. Osobně bych ráda 15, což není nedosažitelné. Dostáváme se k objemově stále zajímavějším příležitostem, můžeme si vybírat a dostáváme nabídky na opravdu skvělé věci. Loňský rok byl v sektoru vín velmi složitý, došlo i k celkovému zpomalení toho trhu, takže na konci roku jsme měli výnos okolo osmi procent. Zároveň jsme ale mohli té situace využít a nakupovat za velmi dobrých podmínek, což by se v čase mělo projevit velmi pozitivně.


Můžete na závěr vysvětlit, jak lze investovat přes váš fond?

Fond je určený všem zájemcům o alternativní investování. Jinak jde o fond kvalifikovaných investorů, do kterého lze vstoupit s minimální investicí milion korun. Doporučený investiční horizont je pět let a cílový výnos pak 10 % ročně.


Miroslava Kučeráková 

Do J&T nastoupila Mirka před deseti lety ještě za studií. Po krátké praxi se stala pevnou součástí týmu Patrika Tkáče, kde se začala starat o jeho aktivity spojené s vínem a vinařstvími. Za tu dobu se aktivity v této oblasti rozšířily od obchodování s vínem a distribuce, přes vinohrady a vinařství v Česku, na Slovensku a francouzském Bordeaux až po investiční vína. Těm se Mirka plně věnuje přes šest let. Vystudovaný má marketing a management na vysoké škole Akadémia médií v Bratislavě.

Miroslava Kučeráková 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.